วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ทดลองใช้งาน


นายศรีเชาวน์ วิหคโต


ทดลองเข้ามาใช้บริการของ blogspot อีกครั้ง หลังจากที่เคยบันทึกมาแล้วช่วงหนึ่งแต่เข้าไปใช้งานไม่ได้ ตอนนี้จะเริ่มต้นใหม่
blog เดิม อยู่ที่
http://thai-teacher.blogspot.com