วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

4.1 การจัดตั้งกลุ่มและบริหารจัดการกลุ่ม : การตั้งกลุ่ม

เมื่อเราใช้ Facebook มาได้ระยะหนึ่ง จะเริ่มมี่เพื่อนมาขึ้นเรื่อยๆ และสามารถมีเพื่อนได้ไม่เกิน 5000 คน เมื่อเรามีเพื่อนมากขึ้น ก็จะมีข้อความ รูปภาพ หรืออื่นๆ จากเพื่อนที่โพสไว้บน facebook เป็นจำนวนมาก จนกระทั่งบางครั้งไม่มีเวลาอ่านทั้งหมด หรือบางครั้งเราต้องการดูรูป หรือข้อความที่เพื่อนบางกลุ่ม ส่งขึ้นมา จะต้องเสียเวลาค้นหา ดังนั้น เพื่อความสะดวก Facebook จึงได้อำนวยความสะดวกให้เราสามารถจัดกลุ่มเพื่อนของเราได้เป็นกลุ่มๆ เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร

การสร้างกลุ่ม ทำอย่างไร

       เมื่อเราตัดสินใจจะสร้างกลุ่ม จะต้องคิดก่อนว่า เราจะสร้างกลุ่มอะไร เพื่อจะได้กำหนดชื่อกลุ่มให้เหมาะสมเป็นที่น่าสนใจ ต่อจากนั้นต้องคิดต่อไปว่า ใครจะเป็นสมาชิกกลุ่มบ้าง เพราะการตั้งกลุ่มครั้งแรก จะต้องมีเพื่อนเราอย่างน้อย 1 คน มาเป็นสมาชิกกลุ่ม เมื่อพร้อมแล้ว ก็ตั้งกลุ่ม ได้เลย โดยมีขั้นตอนการสร้างกลุ่มโดยสรุปดังนี้

1 ตั้งชื่อกลุ่ม  2 เพิ่มสมาชิกในกลุ่ม 3 กำหนดความเป็นส่วนตัว 4 เลือกไอคอน 

เมื่อพร้อมแล้ว ก็เริ่มสร้างกลุ่มตามขั้นตอนดังนี้

1 การสร้างกลุ่ม
    การสร้างกลุ่ม จะต้องเปิดที่ หน้าแรก


ให้คลิกที่หัวข้อ สร้างกลุ่ม
เมื่อเปิดที่หน้าแรก จะพบหัวข้อที่ชื่อกลุ่ม จะพบข้อความว่า "สร้างกลุ่ม..." (ในภาพ ได้มีการสร้างกลุ่มไว้แล้ว จึงมีรายการชื่อกลุ่มต่างๆ ปรากฏขึ้นมา แต่ถ้ายังไม่เคยสร้างกลุ่มเลย จะมีเฉพาะข้อความว่า สร้างกลุ่ม) ให้กลิกที่ข้อความ สร้างกลุ่ม...จะเปิดกรอบ "สร้างกลุ่มใหม่" ขึ้นมา ให้ป้อนข้อมูล 3 แห่ง คือ ชื่อกลุ่ม สมาชิก และ ความเป็นส่วนตัว
        1 ชื่อกลุ่ม ให้พิมพ์ชื่อกลุ่มที่เตรียมไว้ เช่นตามตัวอย่าง ตั้งชื่อกลุ่มว่า "เปิดกล้องท่องเที่ยว"
        2 สมาชิกกลุ่ม จะต้องมีสมาชิกกลุ่มอย่างน้อย 1 คน ให้เราพิมพ์ตัวอักษรที่เป็นชื่อเพื่อนลงไป ก็จะปรากฏรายการชื่อเพื่อน ที่มีอักษรตัวแรกที่เราพิมพ์ ปรากฏขึ้นมา ให้เราคลิกที่ชื่อเพื่อน 1 คน

      จะปรากฏรายชื่อเพื่อเข้าไปอยู่ในช่อง สมาชิก ขณะที่ใต้ช่อง สมาชิก ก็จะมีรายชื่อเพื่อคนอื่นๆ ปรากฏขึ้นมาอีก ถ้าต้องการเพิ่มเพื่อนเข้าไปในกลุ่มอีก ก็คลิกที่ชื่อเพื่อน รายชื่อก็จะเข้าไปปรากฏในกล่องสมาชิก
      3 กำหนดความเป็นส่วนตัว โดยเลือกว่า จะเป็นแบบ  เปิด  ปิด หรือ ลับ โดยจะมีคำอธิบายว่า แต่ละแบบหมายถึงอะไร ในที่นี้ให้เราเลือกเป็นแบบเปิด
       เมื่อเลือกครบแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม สร้าง
      4 เลือก ไอคอน เป็นสัญญลักษณ์แทนกลุ่ม ซึ่งขั้นตอนนี้อาจจะข้ามไปก็ได้ โดยคลิกที่คำว่า "ข้าม" แต่ถ้าเลือกก็ให้ใช้เมาส์เลือกไอคอนที่ต้องการ

      ในที่นี้เลือกไอคอนรูปกล้อง เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม "ตกลง"      รายชื่อกลุ่มที่สร้างใหม่ ก็จะปรากฏขึ้นมา พร้อมทั้งมีข้อความบอกว่า เราได้สร้างกลุ่มขึ้นมา


 2 การลบกลุ่ม ลบสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่มออกให้หมดให้เหลือเราเป็นคนสุดท้าย แล้วคลิกที่ออกจากกลุ่ม จะมีปุ่แจ้งว่าจะเป็นการลบกลุ่ม


3 การเพิ่มสมาชิกในกลุ่ม โดยผู้ดูแลระบบ (admin)
   - การเพิ่มสมาชิกโดยผู้ดูแลระบบ  เพิ่มได้ทันที
   - ส่งข้อความไปเชิญสมาชิก
   - ส่ง mail ไปเชิญสมาชิก
4 การสมัครเข้ากลุ่ม
   - เพิ่มบุคคลเข้ากลุ่มโดยสมาชิกของกลุ่ม แล้ว admin อนุญาติให้เป็นสาชิกกลุ่ม
   - บุคคลอื่นๆ ต้องการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม
       - ค้นหากลุ่ม จะเปิดกลุ่มขึ้นมา
      - คลิกเข้าร่วมกลุ่ม แล้วรอให้ admin เขายอมรับ   ถ้าเปลี่ยนใจไม่ต้องการเข้ากลุ่ม  ยกเลิกคำขอ
      - เมื่อ admin เข้ามาในกลุ่ม จะพบกล่อง คำร้องของ(จำนวนผู้ขอเข้ากลุ่ม) พร้อมทั้งมีรายการผู้ขอเข้ากลุ่ม แต่ถ้ามีหลายคนให้คลิกที่ ดูทั้งหมด ถ้าต้องการอนุญาตใครเข้ากลุ่มให้คลิกเครื่องหมายถูกที่ชื่อคนนั้น ไม่ต้องการให้คลิกที่ กากบาท

5 จัดการสมาชิกในกลุ่ม/การลบสมาชิดออกจากกลุ่ม
   - คลิกที่คำว่า สมาชิก....คน จะเปิดรายชื่อสมาชิกในกลุ่มทั้งหมด
   - แต่ละคน จะแก้ไขได้ 2 อย่าง คือ แต่งตั้งให้เป็นแอดมิน และ ลบออกจากกลุ่ม

ส่งข้อความถึงสมาชิก
เรียงสมาชิกตาชื่อ หรือวันที่เป็นสมาชิก


http://facebook.kapook.com/tip_and_technic/create_group.php