วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

4.3 การจัดตั้งกลุ่มและบริหารจัดการกลุ่ม : กาจัดการสถานะของสมาชิก


  

เมื่อจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้ว ตัวเราเองจะต้องทำหน้าที่ผู้ดูแลกลุ่ม หรือที่เรียกในภาษาของ Facebook ว่าเป็น แอดมิน (Admin) ททำหน้าที่บริหารจัดการกลุ่ม ซึ่งแอดมิน จะทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. ลบ หรือ ยกเลิกกลุ่ม
  2. เพิ่มสมาชิกในกลุ่ม ด้วยวิธีการต่างๆ
  3. ยอมรับ หรืออนุญาตให้เพื่อนสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่ม หรือปฏิเสธเพื่อบางคนไม่ให้เข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม
  4. กำหนดให้สมาชิกบางคนในกลุ่มทำหน้าที่เป็นแอดมินเหมือนตัวเอง
  5. ลบสมาชิกออกจากกลุ่ม
หน้าที่ต่างๆในการบริหารจัดการกลุ่ม ของแอดมินนี้  บางเรื่อง ต้องทำตลอดเวลา แต่บางเรื่องนานๆจึงจะทำครั้งหนึ่ง มาดูรายละเอียดกันว่า แต่ละหน้าที่มีวิธีการทำอย่างไร
1. การลบ หรือยกเลิกกลุ่ม
      การลบหรือยกเลิกกลุ่ม ดำเนินการ 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 ลบสมาชิกออกจากกลุ่มทุกคน ขั้นตอนที่ 2 ลบตัวเราเองออกจากกลุ่ม
2. การเพิ่มสมาชิกในกลุ่ม
     วิธีการเพิ่มสมาชิกของกลุ่ม โดย แอดมิน สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้
      2.1 เพิ่มจากรายชื่อสมาชิกที่แนะนำ ซึ่งจะปรากฏรายการ โดยเปิดกลุ่มขึ้นมา (คลิกที่ชื่อกลุ่ม คือ เปิดกล้องท่องเที่ยว)      ทางด้านขวา จะมีข้อความว่า สมาชิกที่แนะนำ พร้อมทั้งมีชื่อเพื่อนเรียงกันอยู่ ด้านข้างของชื่อ จะมีปุ่มที่มีข้อความว่า "เพิ่ม" เราต้องการเพิ่มเพื่อนท่านใดเข้ามาในกลุ่ม ก็ให้คลิกที่ปุ่มเพิ่ม เพื่อคนนั้นก็จะเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มทันที


   ผลที่เกิดขึ้นคือ จะมีการแจ้งว่า มีสมาชิก 7 คน และสมาชิกใหม่ 6 คน พร้อมทั้งมีรูปสมาชิกใหม่ ปรากฏขึ้นที่ด้านบน
  
      2.2 เพิ่มสมาชิกจากรายการ
                  ให้คลิกในช่อง เพิ่มบุคลากรในกลุ่ม แล้วพิมพ์ตัวอักษรที่เป็นชื่อเพื่อน จะปราากฏรายการชื่อเพื่อนที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรที่เราพิมพ์ขึ้นมา ต่อจากนั้น ให้คลิกที่ชื่อเพื่อที่ต้องการ เพื่อนคนนั้น ก็จะเข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่มทันที3. การยอมรับ หรืออนุญาตให้เพื่อนสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่ม หรือปฏิเสธเพื่อบางคนไม่ให้เข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม ได้กล่าวรายละเอียดมาแล้ว ในข้อ 4.2


4.  การกำหนดให้สมาชิกบางคนในกลุ่มทำหน้าที่เป็นแอดมินเหมือนตัวเอง
      ให้คลิกเปิดรายชื่อสมาชิกกลุ่มทั้งหมดขึ้นมา โดยคลิกที่ข้อความ "ดูสมาชิกทั้งหมด"จะเปิดรายชื่อสมาชิกทั้งหมดขึ้นมาให้คลิกเมาส์ ที่ปุ่มรูปดอกจันทร์ ดังภาพ จะปรากฏข้อความสองบรรทัด ให้คลิกที่คำว่า แต่งตั้งให้เป็น แอดมินจะปรากฏข้อความอธิบายการเพิ่มผู้ดูแลระบบ ให้เราคลิกที่ปุ่ม แต่งตั้งให้เป็นแอดมิน


5. การลบสมาชิกออกจากกลุ่ม
    ถ้าต้องการลบเพื่อคนใดออกจากสมาชิกกลุ่ม ให้คลิกที่รูปดอกจันทร์ของเพื่อคนนั้น แล้วคลิกที่ปุ่ม ลบออกจากกลุ่ม