วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

4.2 การจัดตั้งกลุ่มและบริหารจัดการกลุ่ม: การยอมรับสมาชิก

เมื่อเราสร้างกลุ่มเรียบร้อยแล้ว ต่อไป จำนวนสมาชิกกลุ่ม ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งการเพิ่มสมาชิกของกบุ่ม ทำได้ 3 วิธีคือ
      วิธีที่ 1 เราเป็นผู้เพิ่มสมาชิกของกลุ่ม
      วิธีที่ 2 เพื่อนที่เป็นสมาชิกในกลุ่ม เป็นผู้เพิ่มสมาชิก
      วิธีที่ 3 เพื่อน เป็นผู้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิก
การเพิ่มวิธีที่ 1 เราเป็นผู้เพิ่มเอง ดังนั้นจึงสามารถเพิ่มชื่อเพื่อเข้าเป็นสมาชิกได้ทันที แต่วิธีท่ี 2 และ 3 เพื่อคนอื่นเป็นคนสมัคร ดังนั้นจึงยังไม่สามารถเป็นสมาชิกกลุ่มได้ทันที จนกว่าเราจะอนุญาต คือยอมรับเข้ามาเป็นสมาชิก ด้วยเหตุนี้เอง เราจึงจำเป็นต้องตรวจดูตลอดเวลาว่า มีเพื่อคนใดสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกบ้าง จะได้ยอมรับการเข้าเป็นสมาชิก ที่ต้องตรวจสอบตลอดเวลาเพราะ เราไม่รู้ว่า เพื่อนจะสมัครเข้ามาเมื่อไร
วิธีการตรวจสอบ ว่ามีเพื่อสมัครเข้ามาเป็นสมาชิดหรือไม่

      ให้คลิกที่ชื่อกลุ่มที่เราสร้าง ในที่นี้คือคลิกที่ชื่อกลุ่ม เปิดกล้องท่องเที่ยว      จากภาพนี้ จะแสดงรายละเอียดสมาชิกในกลุ่ม แต่ไม่มีสมาชิกที่สมัครเข้าใหม่

    แต่ถ้าเปิดเข้าไปแล้วพบข้อความว่า คำร้องขอ (1) ดังภาพ แสดงว่า มีเพื่อนสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่ม จำนวน 1 คน โดยมีรายชื่อเพื่ออยู่ด้านล่าง การยอมรับเพื่อนเข้ามาเป็นสมาชิก ให้คลิกที่เครื่องหมาถูก ที่ตรงกับชื่อเพื่อน เพียงเท่านี้ ก็เป็นการยอมรับเพื่อนเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่ม "เปิดกล้องท่องเที่ยว"