วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การอบรมที่ควรปรับปรุง

แต่ละปี เราใช้งบประมาณจำนวนมาก เพื่อการพัฒนาบุคลากร ในเรื่องการอบรม เคยติดตามกันหรือไม่ว่า หลังจากการอบรมแล้ว ได้ผลเพียงใด เกิดความสูญเปล่าแค่ไหน