วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วันสถาปนา ศ.อ.ศ.อ. ครบรอบ 59 ปี

วันนี้ ตรงกับวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ย้อนหลังไปเมื่อ 59 ปี ที่แล้ว คือวันที่ 14 พฤษภาคม 2498 เป็นวันทำพิธีเปิด ศ.อ.ศ.อ. อย่างเป็นทางการ หรือเรียกว่าเป็นวันก่อตั้ง ศ.อ.ศ.อ. วันนี้จึงได้จัดงานเพื่อรำลึก วันสถาปนา ศ.อ.ศ.อ. ซึ่งปัจจุบัน เปลี่ยนชื่อมาเป็น สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งงานในวันนี้ มีกิจกรรมหลายอย่าง แต่เป็นกิจกรรมที่ทำอย่างเรียบง่าย ด้วยการทำบุญใส่บาตรในตอนเช้า ต่อด้วยการบวงสรวงพระไชยบุรี กิจกรรมรำลึก 59 ปี ศ.อ.ศ.อ. ณ อนุสรณ์สถานหน้าตึกอำนวยการ และกิจกรรมต่างๆในห้องประชุม
  • ศ.อ.ศ.อ. ได้ทำบทบาทภารกิจตั้งแต่วันสถาปนาในปี 2498 มาเป็นเวลาประมาณ 21 ปี ก็เปลี่ยนชื่อสถาบันเป็น ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 รวมเวลาของการทำบทบาทหน้าของ ศูนย์กลางอบรมการศึกษาผู้ใหญ่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเวลา 21 ปี
  • จากปี พ.ศ. 2519 เป็นต้นมา มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานแห่งนี้อีกครั้ง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ปี พ.ศ. 2522 โดยปรับชื่อเป็น ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศนอ.)"ศ.อ.ศ.อ." เพื่อเป็นการรำลึกถึง ศ.อ.ศ.อ. ที่ยิ่งใหญ่ในอดีต และใช้ชื่อย่อว่า ศนอ. และคงใช้ชื่อนี้ มาจนถึงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2551 รวมเวลาประมาณ 4 ปี
  • ต่อมากรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้เปลี่ยนสถานะเป็นเป็น สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีผลทำให้ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 นับเวลาที่ใช้ชื่อ ศนอ. ทั้งสิ้นประมาณ 29 ปี
  • จากปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลาประมาณ5 ปี ยังคงใช้ชื่อ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงหนือ และไม่แน่ใจว่า จะใช้ชื่อนี้อีกนานเท่าไร
ดังนั้น ตั้งแต่สถาปนา ศ.อ.ศ.อ. จนกระทั่งเปลี่ยนชื่อไปต่างๆ จนถึงปัจจุบัน นับเวลาได้ 59 ปีแล้ว ถ้าเป็นคนเข้ารับราชการ ก็ถือว่า ปีหน้าจะเกษียณอายุราชการแล้ว ไม่รู้ว่า ศ.อ.ศ.อ. จะเกษียณอายุราชการตามไปด้วยหรือไม่ เพื่อปรับตัวเองไปอยู่ในสถานะข้าราชการบำนาญ